Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór_Klasy I_Katowice

Pliki do pobrania

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)
Dokument niezbędny do potwierdzenia określonego kryterium składany w jednostce pierwszego wyboru.
Pobierz (0,27 MB)
Oświadczenie o zamieszkaniu (PDF)
Dokument niezbędny do potwierdzenia określonego kryterium składany w jednostce pierwszego wyboru.
Pobierz (0,27 MB)
Oświadczenie o odległości 3km (PDF)
Dokument niezbędny do potwierdzenia określonego kryterium składany w jednostce pierwszego wyboru.
Pobierz (0,27 MB)
Oświadczenie dotyczące zeznania podatkowego (PDF)
Dokument niezbędny do potwierdzenia określonego kryterium składany w jednostce pierwszego wyboru.
Pobierz (0,27 MB)
Potwierdzenie woli (PDF)
Potwierdzenie woli uczęszczania w szkole składane w szkole,, do której dziecko zostało zakwalifikowane
Pobierz (0,26 MB)
Oświadczenie o wielodzietności (PDF)
Dokument niezbędny do potwierdzenia określonego kryterium składany w jednostce pierwszego wyboru.
Pobierz (0,12 MB)
Oświadczenie o rodzeństwie (PDF)
Oświadczenie niezbędne do potwierdzenia określonego kryterium składane w jednostce pierwszego wyboru
Pobierz (0,12 MB)
Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice dotyczące terminów i kryteriów postepowania rekrutacyjnego (PDF)
ZARZĄDZENIE NR 783/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Pobierz (0,12 MB)