Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór_Klasy I_Katowice

Aktualności

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (K)

23.03.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

 

Przekazanie tzw. zgłoszenia/wniosku papierowego wraz z oświadczeniami może nastąpić poprzez włożenie do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

Zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


Rekrutacja do szkół podstawowych w Katowicach (K)

08.03.2020

Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie wspomagającym zapisy do klas I szkół podstawowych  na terenie Miasta Katowice. Opisy placówek oraz oddziałów dostępne są w zakładce OFERTA. Ważne terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce  TERMINY NABORU oraz w Plikach do pobrania. Po zapoznaniu się z ofertą placówek proszę skorzystać z przycisku  ZGŁOŚ KANDYDATURĘ i założyć konto dla dziecka. Podczas procesu rejestracji należy wybrać formę zapisu, albo do szkoły obwodowej (wtedy należy wydrukować zgłoszenie oraz oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły, podpisać je i zanieść do szkoły obwodowej), albo wybrać rekrutację otwartą (wówczas po wyborze szkół i oddziałów należy wydrukować wniosek, podpisać go i dostarczyć do szkoły I wyboru). Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie dokumentów mają Państwo czas do 03 kwietnia. W dniu 23 kwietnia zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych, wówczas trzeba pisemnie do 05 maja potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły zakwalifikowania ( nie dotyczy dzieci, których rodzice składali zgłoszenia wyłącznie do szkół obwodowych) i na tej podstawie zostaną w dniu 07 maja opublikowane listy przyjętych