Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do klas pierwszych w Katowicach

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
09.05.2022 00:00 20.05.2022 23:59 Publikacja oferty
Zapoznanie się z ofertą szkół
21.03.2022 00:00 08.04.2022 23:59 Rejestracja obwodowych
25.04.2022 15:00 30.04.2022 15:00 Publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
09.05.2022 00:00 20.05.2022 23:59 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
31.05.2022 08:00 31.05.2022 09:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
31.05.2022 09:00 10.06.2022 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (dotyczy tylko kandydatów).
27.06.2022 09:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych