Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór_Klasy I_Katowice

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
23.03.2020 09:00 03.04.2020 15:00 Publikacja oferty
Zapoznanie się z ofertą szkół
23.03.2020 09:00 03.04.2020 15:00 Rejestracja kandydatów
Zgłoszenie kandydata w szkole obwodowej/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( w szkole pierwszego wyboru)
23.04.2020 09:00 23.04.2020 09:01 Publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23.04.2020 09:01 05.05.2020 15:00 Potwierdzanie woli
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (dotyczy tylko kandydatów).
07.05.2020 15:00 29.05.2020 15:00 Publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
02.06.2020 09:00 08.06.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
25.06.2020 09:00 25.06.2020 09:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
25.06.2020 09:01 01.07.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (dotyczy tylko kandydatów).
03.07.2020 15:00 24.07.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych