Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych w Gminie Jawor

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli (PDF)
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej
Pobierz (0,25 MB)
Załącznik nr 5 (PDF)
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
Pobierz (0,14 MB)
Załącznik nr 4 (PDF)
Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci).
Pobierz (0,18 MB)
Załącznik nr 3 (PDF)
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający rodziców (opiekunów prawnych) kandydata lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
Pobierz (0,14 MB)
Załącznik nr 2 (PDF)
Co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (opiekun prawny) pracuje (prowadzi działalność gospodarczą) na terenie Gminy Jawor.
Pobierz (0,15 MB)
Załącznik nr 1 (PDF)
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej.
Pobierz (0,14 MB)
Zasady naboru (PDF)
Zasady naboru do klas I szkół podstawowych w Gminie Jawor
Pobierz (0,35 MB)