Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rekrutacja do szkół podstawowych - wyniki i potwierdzanie woli

12.04.2024

Szanowni Rodzice

Zostały ogłoszone wyniki rekrutacji tj. publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Aby sprawdzić do jakiej placówki dziecko zostało zakwalifikowane należy zalogować się do systemu lub sprawdzić pocztę elektroniczną adresu, który został podany przy rekrutacji.
Do dnia 19.04.2024 r. do  godz. 15.00 należy zgłosić się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę korzystania z usług tej placówki.

Jeżeli Rodzice nie potwierdzą woli przyjęcia dziecka w określonym wyżej terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy. Publikacja list dzieci przyjętych nastąpi w dniu 24.04.2024 r. o godz. 8.00.