Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Drodzy użytkownicy,


Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 
została zakończona.

Dziękujemy!
Miasto Toruń