Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Toruń

Drodzy użytkownicy,


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń 
została zakończona.

Dziękujemy!
Miasto Toruń