Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Miasto Toruń

Aktualności

​Drodzy Rodzice dzieci kandydujących do oddziałów sportowych klas I w szkołach podstawowych!

06.03.2020

Jeśli chcą Państwo zmienić swoją decyzję związaną z wyborem szkoły i na listę preferencji wpisać inne oddziały niż dotychczasowe (pod warunkiem, że wśród tych oddziałów był wskazany oddział sportowy), powinniście Państwo zgłosić się do obecnej placówki pierwszego wyboru (pierwsza szkoła  na liście preferencji i poprosić o anulowanie zaakceptowanego już Państwa wniosku. Czynność tę można wykonać dopiero po  opublikowaniu wyników prób sprawności fizycznej, czyli po 9 marca 2020 po godz. 15:00, jednakże nie później niż do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Wówczas zostanie Państwu odblokowana możliwość edycji Waszego wniosku, w którym będzie można dodać inne szkoły oraz inne oddziały.

Należy przy tym pamiętać, aby nie usuwać z listy dotychczasowych oddziałów sportowych, a jedynie dodać kolejną szkołę wraz ze wskazaniem oddziału. Jeśli na dotychczasowej liście preferencji były wybrane 3 szkoły i w każdej z nich wybrano oddział sportowy można w ramach tych samych szkół dodać oddziały ogólnodostępne, zostawiając jednocześnie dotychczasowe oddziały sportowe (w myśl zasad, że na liście preferencji może być maksymalnie 3 szkoły, ale nieograniczona liczba oddziałów). Czyli np.: 

SP XY – oddział sportowy

SP XY – oddział ogólnodostępny

 

SP ZV – oddział sportowy

SP ZV – oddział ogólnodostępny

 

SP YZ – oddział sportowy

SP YZ – oddział ogólnodostępny

 

Pamiętajmy! Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do wybranych szkół zostaną przekierowani do szkoły obwodowej, w której mają zagwarantowane miejsce.