Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. STANISŁAWY JAWORSKIEJ

ul. Rzepakowa 7/9, 87-100 Toruń

tel. 56 6545691, 56 6545340

e-mail: sp9@sp9.torun.pl

WWW: http://www.sp9.torun.pl/

imię i nazwisko dyrektora: Maciej Gajewski

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
07:50 - 15:10
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9


Wyróżnia nas:

        Historia i tradycje szkoły. https://www.youtube.com/watch?v=HQpfYWYLyio 
        Misja szkoły: „Uczymy się, aby wiedzieć, uczymy się, aby działać, uczymy się, aby żyć wspólnie, uczymy się, aby być”.
Lokalizacja i otoczenie.
Atmosfera, którą tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Profesjonalizm i pasja w pracy z uczniami i dla uczniów. 

Jesteśmy szkołą:

szacunku dla wartości,
przyszłości,
otwartą na świat,
współpracy,
odpowiedzialną za rozwój każdego dziecka,
nastawioną na kształtowanie umiejętności XXI w.,
dumną ze swoich uczniów i absolwentów.

 


Naszym uczniom zapewniamy:

1. Bezpieczeństwo - bezpieczną drogę do szkoły: (odpowiednie oznakowanie, sygnalizacja świetlna,” Agatka” na przejściach drogowych bez sygnalizacji; bezpieczeństwo w szkole: oddzielne „skrzydła” budynku szkoły dla młodszych i starszych uczniów, dyżury nauczycieli i pracowników szkoły, monitoring wizyjny; edukację dla bezpieczeństwa- zajęcia z pracownikami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy, próbne alarmy.

2. Warunki - 
 zmodernizowany budynek szkoły, dobrze wyposażone sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi; sale gimnastyczne, boisko sportowe Orlik, plac zabaw; bibliotekę szkolną wraz z możliwością korzystania z czytelni, stołówkę oferującą ciepły napój oraz dwudaniowe obiady przygotowywane na miejscu w szkolnej kuchni; świetlicę szkolną; plan zajęć obowiązkowych i przerw śródlekcyjnych dostosowany do możliwości rozwojowych uczniów.

3. Kształcenie - 
  doświadczoną, wykwalifikowaną, zaangażowaną kadrę pedagogiczną, wysoki poziom nauczania w trakcie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia edukacyjne w instytucjach kulturalnych i naukowych m.in.(muzea, teatry, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Planetarium, Szkoła Leśna na Barbarce) oraz w trakcie wyjść edukacyjnych, wycieczek, zielonych szkół;  szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualne wsparcie psychologa szkolnego. 

 4. Wychowanie -  systematyczne wychowanie do wartości; wspieranie w nabywaniu nawyków i umiejętności wspólnego życia i działania; realizację programów wychowawczych, profilaktycznych, prozdrowotnych; wsparcie rodziców w procesie wychowania.

5. Opiekę - 
  opiekę świetlicową dla uczniów rodziców pracujących w godz. 6.30-16.30; pomoc i opiekę pielęgniarki szkolnej; organizację zajęć dodatkowych m.in. na basenie i lodowisku.

  Nasi uczniowie biorą udział w:

   1projektach międzynarodowych 
   2.  programach ogólnopolskich
   3.  licznych akcjach ogólnopolskich i miejskich
   4.  konkursach, turniejach i zawodach 
     
Rodzicom naszych uczniów proponujemy:
  1. Partnerstwo i współpracę w procesie edukacyjno - wychowawczym.
  2. Udział w życiu szkoły (Rada Rodziców, zajęcia otwarte, konsultacje dla rodziców, festyn szkolny, uroczystości i wydarzenia)
  3. Możliwość bieżącego monitorowania osiągnięć edukacyjnych dziecka poprzez stały dostęp do e- dziennika.
  4. Konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, zespołem pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
      5. Możliwość obserwowania życia szkoły na stronie internetowej i FB  https://pl-pl.facebook.com/sp9torun

      ZAPRASZAMY DO  NASZEJ SZKOŁY

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6