Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

ul. Ignacego Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń

tel. 566485670

fax. 566485670

e-mail: szkola8@zs8.eu

WWW: http://www.szkola8.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Danuta Rajczak-Zalewska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
08:00 - 15:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie w Toruniu mieści się na osiedlu Rubinkowo I.
Dzieci uczą się tu w miłej atmosferze. Otoczone są serdeczną opieką, mają zapewnione bezpieczeństwo oraz kompetentną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną realizującą programu autorskie. Dysponujemy nowoczesną bazą dostosowaną do wymogów kształcenia, co sprzyja odnoszeniu sukcesów w procesie nauczania. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań. Celem naszej pracy jest przygotowanie każdego dziecka do kontynuowania nauki poprzez fachowe kształcenie, wychowanie, indywidualizację procesu nauczania. Praca wychowawczo-dydaktyczna szkoły jest na wysokim poziomie.
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Toruniu to szkoła z tradycjami. Obchodzimy święto patronki szkoły M. Skłodowskiej-Curie, organizujemy kiermasze świąteczne, Ślubowanie uczniów klas I, Pasowanie na czytelnika, międzyszkolne konkursy, np. Najlepszy Matematyk, Najlepszy Ortografik, Postać Świętego Mikołaja, Pływam na medal. Do naszej tradycji należą Drzwi otwarte Szkoły, Dzień sportu, Festyn rodzinny.
W naszej szkole każde dziecko postrzegane jest jako indywidualna jednostka, której stwarza się warunki do wszechstronnego rozwoju.
Nasi uczniowie zostają finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych (ponad 50 laureatów i finalistów w ciągu ostatnich pięciu lat), artystycznych i sportowych na różnych szczeblach. Wielokrotnie
wygrywaliśmy całoroczną rywalizację sportową „Toruńska Olimpiada Przedszkoli i
Szkół”.

Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej, która oferuje szeroki wachlarz ciekawych zajęć dodatkowych oraz stołówki, w której zjedzą smaczne i ciepłe posiłki przygotowane w naszej kuchni.
Szkoła ma wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami zagranicą i regularnie prowadzi projekty w ramach Erasmus + oraz Power, co pozwala uczniom na wyjazdy do szkół w różnych krajach (m. in. Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Włoszech, Danii, Macedonii, Cyprze itd.) oraz współpracę w grupach międzynarodowych. Uczymy tolerancji, otwartości na świat i pomagamy uczniom nawiązywać kontakty międzynarodowe.
Naszym uczniom proponujemy: 
1. kolorowe, bogato wyposażone sale lekcyjne; 
2. udział w programach: Erasmus+, Power, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, Bezpieczna szkoła, Etyka nie tylko dla smyka; 
3. naukę języka angielskiego od I klasy; 
4. profesjonalne laboratorium do nauki języków obcych; 
5. nowoczesne pracownie: kuchenna, krawiecka, biologiczna, muzyczna, techniczna i lotnicza; 
6. dziennik elektroniczny dla rodziców i uczniów; 
7. elektroniczny system zarządzania świetlicą i stołówką – karty chip;  
8. udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych; 
9. ciekawe formy zajęć np. wycieczki, „zielone szkoły", wyjścia do galerii plastycznej, teatru, muzeum, zajęcia z udziałem przedstawicieli instytucji takich jak: Straż Miejska, Ośrodek Ruchu Drogowego; 
10. bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, m. in. programowanie w Scratchu, teatrzyk szkolny „Bajlandia", zajęcia plastyczne, komputerowe, matematyczne, redakcyjne, chór szkolny oraz zajęcia dodatkowe wspierane przez Fundację In Spe; 
11. „Program dla szkół”, czyli owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne dla każdego ucznia; 
12. opiekę świetlicową; 
13. stołówkę szkolną z obiadami; 
14. opiekę medyczną-pielęgniarka; 
15. profilaktykę stomatologiczną; 
16. gimnastykę korekcyjną; 
17. zajęcia sportowe; 
18. zajęcia nauki pływania i zajęcia sportowe taneczne; 
19. krytą pływalnię o europejskich standardach; 
20. salę gimnastyczną, siłownię, saunę, kompleks boisk, Orlik; 
21. plac zabaw; 
22. opiekę i pomoc pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy; 
23. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 
24. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 
25. udział w akcjach charytatywnych; 
26. bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Multimedialnym wyposażonym w stanowiska komputerowe, ksero, drukarkę, z których uczniowie mogą korzystać, aby przygotować się do lekcji; 
27. nowoczesne pracownie komputerowe, pracownia robotyki mBot Ranger i Ozoboty; 
28. szkolne wakacyjne obozy w Polsce i zagranicą.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6