Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

ul. gen. Józefa Bema 66, 87-100 Toruń

tel. 566228780, 566224707

e-mail: sekretariat@sp7.ovh

WWW: http://sp7torun.superszkolna.pl

imię i nazwisko dyrektora: Iwona Fechner-Sędzicka

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
08:00 - 13:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Z pasją do sukcesu

Jesteśmy małą, kameralną, bezpieczną i przyjazną uczniom oraz ich rodzicom szkołą funkcjonującą w dwóch budynkach przy ul. gen. Józefa Bema 66 (klasy 1-3) i Gustawa Morcinka 13 (klasy 4-8).

Co nas wyróżnia?

Etos szkoły – mamy jasno określone cele wynikające z misji szkoły „Z pasją do sukcesu” – wiemy dokąd i w jakim celu zmierzamy! Poszukujemy i rozwijamy zainteresowania, pasje, zdolności, uzdolnienia i talenty naszych wychowanków.

Przynależymy do wąskiej sieci „Szkół Odkrywców Talentów”  - posiadamy Certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Oferujemy bogaty i różnorodny pakiet zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualny rozwój każdego ucznia - zapewniamy uczniom wiele zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania np.: nauka pływania, Szkolny Klub Wolontariatu, praca w redakcji szkolnej TV, bloga, gazetki, inspirujących do twórczego działania.

Stawiamy na pracę zespołową – tworzymy zespół ludzi, który z zaangażowaniem pracuje na wspólny sukces i sukcesy naszych uczniów. Wykorzystujemy wszystkie swoje zasoby energicznie i z wyobraźnią. Uczymy uczniów uczenia się poprzez stosowanie nowatorskich metod i form pracy m.in. technik rozwijających kreatywne i twórcze myślenie, projektów edukacyjnych, metod heurystycznych.

Jesteśmy autorami i realizatorami wielu innowacji pedagogicznych: Zaleguj się w Siódemce , Programiści przyszłości,  Zakodowany Toruń, Lekcje etyki z językiem angielskim, A ja będę w przyszłości...geografem, Ciekawa matematyka, Przeszłość w przyszłości czyli poznajemy historię w tradycyjny i nowoczesny sposób.

Pracujemy z uczniami wykorzystując nowoczesne środki dydaktyczne:  tablice multimedialne oraz sprzęt zakupiony w ramach programu "Laboratoria Przyszłości", w tym długopisy 3D, okulary VR, drukarka 3D, zestaw Lego WeDo, Spike Prime.

Szkoła jest jedną z 4 placówek tworzących Toruńską Szkołę Ćwiczeń - projekt wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów – z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni przyrodniczej.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania – każdego roku osiągamy dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz mamy corocznie laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. 

Indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia – w każdym odkrywamy potencjał, zdolności/uzdolnienia, predyspozycje i pasje oraz zapewniamy optymalne warunki dla rozwoju zarówno intelektualnego jak  i emocjonalnego. W sposób wrażliwy, a jednocześnie pełen profesjonalizmu budujemy relacje z uczniami.

•      Zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną - pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog. logopeda i terapeuta. Uczestniczymy w programie Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0.

Preferujemy i zabiegamy o prawdziwe partnerstwo z rodzicami - współpracę opieramy na zasadach konstruktywnego dialogu – wspólnie planujemy działania, tworzymy dokumenty szkolne i działamy na rzecz rozwoju naszych uczniów. Wszystkie nasze działania opieramy na trójkącie współpracy środowiska rodzinnego, szkolnego i pozaszkolnego.

Posiadamy dwie bogato wyposażone biblioteki szkolne dla klas 1-3 i 4-8, świetlicę oraz własną kuchnię i stołówkę

Serdecznie zapraszamy do naszej placówki! Szczegóły na stronie internetowej szkoły.

Zajrzyjcie koniecznie - https://sp7torun.superszkolna.pl

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6