Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń

tel. 566543356

e-mail: sekretariat@sp5.edu.torun.pl

WWW: http://www.sp5.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Katarzyna Matjanowska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski NiemieckiNiemiecki

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
-
Możliwość wyżywienia:
Katering
Własny budynek:
Tak
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań. Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów:
- codziennie obecna jest pielęgniarka,
- szkoła jest monitorowana,
- nad bezpieczeństwem dzieci czuwa "Agatka" na przejściu dla pieszych.
Poszczególnych przedmiotów uczą nauczyciele specjaliści. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, seminariach, szkoleniach, studiach podyplomowych.W szkole funkcjonuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postaci:
- pedagog
- terapeuta
- logopeda
- socjoterapeuta
- psycholog
 Posiadamy dobre warunki pracy dla ucznia:
-  dobrze wyposażone klasopracownie np. przyrodniczą, chemiczną, fizyczną
-  dwie pracownie komputerowe
-  20 sal lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne
-  salę zabaw
- plac zabaw - 2 sale gimnastyczne
- bibliotekę szkolną z czytelnią wyposażoną w komputery z internetem

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6