Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. JANA PAWŁA II

ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń

tel. 566529093, 501588752

fax. 566529092

e-mail: sekretariat@sp4.torun.pl

WWW: http://www.sp4.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Izabela Ziętara

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
-
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
-
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi mieści się Toruniu przy ulicy Żwirki i Wigury 49.
W placówce utworzonych zostanie pięć klas pierwszych. Uczniowie będą realizować treści zawarte w podstawie programowej przy wykorzystaniu atrakcyjnych pomocy znajdujących się w nowocześnie wyposażonych pracowniach dydaktycznych. Nauczyciele dbają
o sprawność intelektualną i fizyczną uczniów, angażując ich w różnego rodzaju warsztaty, projekty, gry i zabawy ruchowe, często na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu infrastruktury kompleksu sportowego z placem zabaw.
Ponadto szkoła zapewnia uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęć terenowych, kół zainteresowań uwzględniających zdolności i pasje dzieci.
nicy słowa pisanego, kształcone są umiejętności czytelnicze; prowadzone są różnorodne zajęcia sportowe, komputerowe, wspomagające rozwój intelektualny (szachy oraz gry planszowe), a także pobudzające kreatywność uczniów. Dobór zajęć dodatkowych jest dowolny, bez względu na klasę, w której znalazło się dziecko.
O sukcesach, przedsięwzięciach, imprezach artystycznych i uroczystościach z udziałem uczniów klas pierwszych można przeczytać w szkolnej kronice dostępnej na stronie internetowej szkoły.
Oferujemy opiekę profesjonalnej kadry, podczas zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Zapewniamy: świetlicę czynną
od 7.00 do 17.00 z ciekawym wachlarzem zajęć i fachową opieką pedagogów; zdrowe i smaczne obiady gotowane w szkolnej kuchni; opiekę stomatologa i pielęgniarki.
Aby usprawnić przepływ informacji korzystamy z dziennika elektronicznego, a dla zapewnienia bezpieczeństwa z monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6