Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KPT. JANA DRZEWIECKIEGO

ul. Legionów 210, 87-100 Toruń

tel. 566600380

e-mail: sp3torun@o2.pl

WWW: http://www.sp3.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Lidia Stupak

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
-
Możliwość wyżywienia:
Katering
Własny budynek:
Tak
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:45 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Nasza szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Staramy się dokładnie rozpoznać potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności (ciekawe lekcje, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, wsparcie logopedyczne i terapeutyczne) zapewniamy każdemu dziecku sukces edukacyjny na miarę jego możliwości. W szkole panuje klimat przyjaźni i troskliwość, z którą spotykają się dzieci, na co dzień ze strony wszystkich pracowników Szkoły, co daje im poczucie bezpieczeństwa. 

Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki nauczania, potwierdzane średnimi ocen na koniec roku szkolnego, sukcesami w konkursach oraz wynikami egzaminów na zakończenie edukacji. Absolwenci naszej szkoły z bardzo dobrymi wynikami kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice multimedialne. Sale są przestronne, z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki (w klasach młodszych). W każdej klasie znajdują się półki, gdzie dzieci mogą zostawiać swoje materiały edukacyjne. Każdy uczeń ma przydzieloną w szatni swoją szafkę zamykaną na kluczyk, gdzie może pozostawić worek na buty, odzież na przebranie oraz okrycia wierzchnie.

Zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych (małej i dużej), które są bogato wyposażone w sprzęt sportowy, a dla klas sportowych na lodowisku (TOR-TOR, MENTOR), w hali Olimpijczyk i stadionie Pomorzanin.

Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe podłączone do Internetu. Uczniowie korzystają też z innych nowoczesnych pracowni przedmiotowych (m.in. języków obcych, chemiczna, przyrodnicza). Szkolna biblioteka to Multimedialne Centrum Informacji Czytelniczej z bogatym księgozbiorem. 

Zapewniamy dzieciom opiekę logopedyczną w gabinecie wyposażonym w ciekawe pomoce specjalistyczne i programy multimedialne. Dbamy też o prawidłowy rozwój uczniów poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne.

Codziennie w szkole dyżur pełni pielęgniarka. 

Każdy uczeń objęty jest opieką pedagoga szkolnego

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45 - 16.30. 

Obiady w stołówce szkolnej obsługuje firma cateringowa "Bartek”. 

Na terenie szkoły znajduje się ogródek szkolny, boiska sportowe oraz plac zabaw, wyposażony w bezpieczne sprzęty pozwalające spędzać czasu na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela.

Szczególną uwagę zwracamy na rozwój fizyczny uczniów, dając im możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi. 

W szkole funkcjonują klasy sportowe o profilach

- łyżwiarstwo figurowe – (klasy I-VIII)

- gimnastyka– (klasy I-III)

- koszykówka– (klasy IV-VIII). 

Organizujemy liczne konkursy przedmiotowe i artystyczne. Uczniowie chętnie biorą w nich udział i odnoszą liczne sukcesy
(w przeglądach recytatorskich, konkursach artystycznych, zostają laureatami konkursów międzyszkolnych i przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty).

Szkoła współpracuje m.in. z: 

- Teatrem im W. Horzycy

- Teatrem Baj Pomorski

- Teatrem Vaśka

- Caritas i Hospicjum Nadzieja

- Młodzieżowym Domem Kultury

- Cinema City

- Muzeum Okręgowym

- Muzeum Etnograficznym

- Centrum Nowoczesności „Młyn wiedzy”

 - Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” 

- Ogrodem Zoobotanicznym

- Szkołą Leśną na Barbarce

- Schroniskiem dla zwierząt

- Bibliotekami miejską i osiedlowymi

- MOSiR 

Szkoła Podstawowa nr 3 jest miejscem, gdzie każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich różnorodnych uzdolnień.


Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6