Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. TONY'EGO HALIKA

ul. Włocławska 237/239, 87-100 Toruń

tel. 566229262

fax. 566229262

e-mail: sekretariat@sp34.torun.pl

WWW: http://sp34.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Beata Hoppe

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
08:00 - 15:10
Możliwość wyżywienia:
Katering
Własny budynek:
Tak
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Tony'ego Halika w Toruniu mieści się w Czerniewicach. Budynek szkoły usytuowany jest niedaleko lasu. Szkoła jest placówką bezpieczną i przyjazną. Sale lekcyjne dla dzieci z klas I-III znajdują się na parterze, tak jak świetlica, biblioteka i sala gimnastyczna. Sale lekcyjne składają się z części dydaktycznej i rekreacyjnej. Wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. tablice multimedialne. Od kilku lat w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oferujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne pozwalające poszerzyć wiedzę, doskonalić umiejętności, rozwijać talenty. Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną m.in. w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczno-techniczne, umuzykalniające, czytelnicze oraz zabawy i gry: integracyjne, ruchowe, sportowe. Szkoła posiada wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownię komputerową, która mieści się na pierwszym piętrze. Baza sportowo-rekreacyjna składa się z dużej sali gimnastycznej oraz sali do gimnastyki korekcyjnej, która z myślą o młodszych dzieciach zamienia się w miejsce zabaw (klocki, materace, drabinki, piłki, i.t.p.). Na boisku szkolnym dzieci mają do dyspozycji bezpieczny plac zabaw. Dużym zainteresowaniem cieszy się nowoczesny kompleks sportowy - bieżnia lekkoatletyczna, boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, zeskok do skoku w dal. Zapraszamy wszystkich serdecznie.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6