Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11, 87-100 Toruń

tel. (56)648-45-07, (56)648-45-39

fax. (56)648-45-07

e-mail: sekretariat@sp32.torun.pl

WWW: http://www.sp32.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Bożena Rzemieniuk

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
06:00 - 22:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Nasza szkoła - SP 32 w Toruniu - jest szkołą publiczną powstałą w lutym 1992 r. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i Wychowania.

Szkoła cieszy się uznaniem, jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, przyjazna dzieciom. Cały obiekt jest monitorowany, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo.

Promujemy zdrowy styl życia, należymy do Konsorcjum Szkół Promujących Zdrowie, mamy szkolnego koordynatora promocji zdrowia. W szkole czynny jest gabinet stomatologiczny oraz gabinet profilaktyczny i pomocy doraźnej.

Szkoła oferuje nie tylko doskonałe warunki do rozwijania wiedzy przewidzianej podstawą programową, ale daje możliwość samorealizacji i kształtowania własnych zamiłowań na zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne, historyczne, geograficzne, biologiczne, dziennikarskie, szachowe. Wzbogacają one wiedzę i przygotowują do konkursów.

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje na zajęciach odbywających się w pracowniach tematycznych Laboratoria Przyszłości: programowania, kulinarnej, krawieckiej i technicznej, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, co wpłynęło na rozszerzenie wachlarza możliwości edukacyjnych szkoły.

Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na przychylność i pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry: nauczycielskiej, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, socjoterapeuty, terapeuty, neurologopedy. Mają możliwość wyrównania wiedzy i umiejętności na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, rozwijających kompetencje społeczno - emocjonalne prowadzonych przez specjalistów.
W 2022 r. przystąpiliśmy do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Została doposażona w sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii sala do zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Dysponujemy: pracownią komputerową z dostępem do internetu, audiowizualną salą do nauki języków obcych, pracownią plastyczną, salą gimnastyczną, basenem, salką do gimnastyki korekcyjnej, boiskiem do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, bieżnią, zespołem pracowni przedmiotowych,  biblioteką i czytelnią, świetlicą i stołówką. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne. Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują e-dziennik, platformę Teams.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia innowacji pedagogicznych o zróżnicowanym charakterze to kolejny atut naszej szkoły.  W swojej pracy wykorzystujemy różnorodne sposoby efektywnego uczenia się, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i elementy ekologii, zajęcia kulturalno-artystyczne, programy terapeutyczne.

W naszej szkole działa: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, PCK, Drużyna ZHP i Gromada Zuchowa.

Organizujemy wiele imprez turystycznych i kulturalnych: wycieczki klasowe i międzyklasowe, półkolonie, kolonie, zabawy taneczne, konkursy, przedstawienia teatralne, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, turnieje sportowe, koncerty charytatywne.

W szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu koszykówka i pływanie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.sp32.torun.pl/  na której znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji oraz facebooka szkoły https://www.facebook.com/sp32torun/ 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6