Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. PROF. HENRYKA ARCTOWSKIEGO

ul. Przy Skarpie 13, 87-100 Toruń

tel. 56 648-64-77

fax. 56 648-61-20

e-mail: sp28torun@sp28.edu.torun.pl

WWW: http://www.sp28.torun.pl

imię i nazwisko dyrektora: Karolina Ciechowska - Neumann

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
08:00 - 17:00
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Misja Szkoły Podstawowej Nr 28:
• Jesteśmy szkołą sportową wyróżniającą się w województwie klasami sportowymi (Siatkarski Ośrodek Szkolny), posiadającą tradycje sportowe, artystyczne, językowe, przedmiotowe.
• Jesteśmy po to, by uczyć, rozwijać, wspierać, pomagać w dokonywaniu mądrych wyborów.
• Jesteśmy otwarci na zmiany.

Baza szkoły:
• oddzielenie skrzydła dla dzieci klas młodszych I-III,
• sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, audiowizualne - tablice interaktywne,
•       przytulna i wyposażona w nowości wydawnicze biblioteka,
•       pracownie komputerowe udostępnione uczniom od klasy pierwszej,
• świetlica - opieka w godz. 7.00 - 16.30,
• stołówka - 3 daniowe obiady,
• miejsce zabaw dla dzieci - Radosna Szkoła,
• nowoczesny plac zabaw - Radosna Szkoła,
•      wyremontowana hala sportowa,
• nowoczesny, w pełni zmodernizowany basen szkolny, zajęcia na basenie od 1 klasy • nowoczesne boiska sportowe,
•       poidełka 
Oferujemy uczniom i rodzicom:
• pracę z wykwalifikowanymi nauczycielami na każdym poziomie nauczania,
• naukę w klasach sportowych od klasy pierwszej (dla chętnych - we wniosku naboru koniecznie trzeba szkołę umieścić na 1 miejscu listy wyboru), • w klasach I-III klasa sportowa o profilu gimnastyka sportowa z elementami siatkówki 
• realizację programu nauczania w różnorodnych formach - także poprzez zajęcia organizowane poza szkołą,
• wycieczki turystyczno - krajoznawcze, imprezy integracyjne, happeningi ze społecznością lokalną,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
• pomoc uczniom z trudnościami w nauce,
• terapię pedagogiczną i logopedyczną,
• wsparcie i pomoc pedagoga,
• opieka medyczna i stomatologiczna,
• pełna informacja o karierze szkolnej ucznia poprzez dziennik elektroniczny

Realizujemy programy i projekty:
• od najmłodszych klas realizujemy projekty eTwinning; aktywność uczniów w tym zakresie została doceniona, a szkoła otrzymała Europejską Odznakę Szkoły eTwinning.
"Porozumienie w szkole" - program wychowawczy, w którym zwracamy uwagę na uczenie komunikacji interpersonalnej, kształtowanie empatii, umiejętności rozwiązywania konfliktów; uczymy wrażliwości na drugiego człowieka.
Siatkarski Ośrodek Szkolny - realizacja szkolenia siatkarskiego dziewcząt we współpracy z MUKS oraz PZPS
KIK 34 - program zdrowotny "Szkoła sprzyjająca zdrowemu odżywianiu oraz aktywności fizycznej.
"Owoce w szkole" i "Szklanka mleka".- zawieszone na czas pandemii
•      ekologiczne, jesteśmy Zieloną Szkołą na Skarpie 
       Posiadamy certyfikaty: "Szkoła budująca wrażliwość społeczną" - Caritas, "Szkoła społecznie zaangażowana" - Unicef, "Szkoła z Klasą".

Sukcesy naszych uczniów:
• laureaci konkursów przedmiotowych
• stypendyści Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego
• sukcesy sportowe - czołowe lokaty w wojewódzkim konkursie "Jestem sprawny. Sprawny miś", w turniejach siatkarskich i lekkoatletycznych
• sukcesy w konkursach artystycznych

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie publikujemy artykuły o aktywności uczniów i nauczycieli
www.sp28.torun.pl

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6