Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939

ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń

tel. 56 655 12 96

e-mail: sekretariat@sp24torun.eu

WWW: http://www.sp24torun.eu

imię i nazwisko dyrektora: Ewa Wronkowska

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
07:10 - 17:05
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki
Klasy I –III Szkoły Podstawowej nr 24
znajdują się na parterze budynku. Sale lekcyjne są zadbane, kolorowe i
przestronne, uczniowie dobrze się w nich czują. Wyposażone są w tablice
interaktywne oraz pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć. Dzieci mogą pozostawić
większość przyborów oraz podręczników w szkole, w szafkach znajdujących się w
klasie, w ten sposób unikamy przeciążenia tornistrów. Do dyspozycji są także
zamykane szafki metalowe w holach szkolnych, w których można przechowywać, np.
obuwie na zmianę, woreczki ze strojem na zajęcia sportowe. Zajęcia wychowania
fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej przewidzianej głównie dla
nauczania początkowego. Dzieci mają do dyspozycji salę zabaw, wyposażoną w nowy
sprzęt rekreacyjny oraz specjalnie urządzone kąciki relaksacyjne. Każda klasa
ma 1 godzinę zajęć sportowych w tygodniu na basenie, gdzie uczniowie oswajają
się z wodą, uczą się pływać, a uczniowie klas sportowych I-III 1 godzinę zajęć
sportowych odbywają na lodowisku przy ul. Bema (Tor-Tor), gdzie pod okiem
trenera uczą się jazdy na łyżwach. Od tego roku dysponujemy bogato wyposażoną pracownią komputerową z Ozobotami, SkriBotami oraz tabletami. Dla dzieci pracujących rodziców oferujemy
profesjonalną opiekę w świetlicy, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku
przygotowanego na miejscu w szkolnej kuchni. Uczniowie z oddziałów edukacji
wczesnoszkolnej korzystają z przepięknego, kolorowego boiska z bezpieczną
nawierzchnią, miejscami rekreacji, m.in. torem do jazdy na rolkach,
wykorzystywanym w okresie wiosenno-letnim na doskonalenie umiejętności jazdy.

Szkoła przygotowuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: plastycznych,
językowych, turystycznych, muzycznych, tanecznych, czytelniczych czy
sportowych. Współpracujemy z wieloma klubami sportowymi: hokejowym „Sokoły”,
piłki nożnej – „Gwiazda”, pływackim –„Laguna 24”, koszykarskim – „Katarzynka”.
Od lat prowadzimy szkolenie sportowe w zakresie tych dyscyplin. 
Korzystamy z oferty kulturalnej miasta:
współpracujemy z teatrem „Baj Pomorski”, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Szkołą
Leśną na Barbarce. Rozwijamy wrażliwość dzieci poprzez prowadzoną działalność
charytatywną i współpracę ze schroniskiem dla zwierząt, hospicjum „Nadzieja”,
Caritas.
Atutem szkoły jest wprowadzanie szeregu innowacji w tym: edukacja ekologiczna-prozdrowotna, plastyczna czy rozwijająca umiejętności i zainteresowania matematyczne, i informatyczne. Uczniowie objęci są opieką pedagogów, psychologa, logopedy
i terapeuty. Mają możliwość skorzystania z biblioteki i czytelni z centrum
multimedialnym. W razie konieczności dzieci korzystają z pomocy pielęgniarki
szkolnej, która pracuje codziennie w godzinach od 7:30 do 15:05. Istnieje
również możliwość korzystania z pomocy stomatologa na terenie naszej placówki w
godzinach ustalonych przez lekarza.
Oferta edukacyjna jest dostosowana do
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno zdolnych jak i
potrzebujących wsparcia: osiągamy wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych,
oferujemy profesjonalną pomoc w przypadku trudności w nauce, zatrudniając wielu
nauczycieli specjalistów z pedagogiki specjalnej, terapii. Kształcimy na
wysokim poziomie, co potwierdzają miejskie rankingi.

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do oddziału sportowego na poziomie klasy pierwszej, szkolącym w pływaniu i piłce nożnej. W klasach pierwszych planujemy również realizację innowacji ekologicznej, plastycznej oraz innowacji rozwijającej umiejętności logiczno-informatyczne dzieci. Przyjęcie do klas realizujących innowacje odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, natomiast ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 
Na poziomie klasy czwartej proponujemy oddział szkolący w pływaniu oraz oddział o podwyższonym poziomie języka angielskiego.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4