Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. WANDY SZUMAN

ul. Władysława Dziewulskiego 2, 87-100 Toruń

tel. 566481968, 534717888

e-mail: sekretariat@sp16.edu.torun.pl

WWW: https://sp16torun.edupage.org

imię i nazwisko dyrektora: Alicja Głowacka

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Ogólnodostępny AngielskiAngielski
Integracyjny-ogólnodostępny Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski
Integracyjny-integracyjny Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Częściowo przystosowany
Godziny pracy:
08:00 - 15:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Tak
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Dwie zmiany
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu jest szkołą ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi. Placówka posiada nowoczesne i bogate wyposażenie sal lekcyjnych oraz sal terapeutycznych do usprawniania funkcji ruchowych, wzrokowych i intelektualnych. Posiada kompleks boisk sportowych, salę gimnastyczną i basen.
Budynek szkoły jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Znajduje się w nim winda, podjazd oraz przystosowane toalety.
Poza godzinami lekcyjnymi szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej dla dzieci rodziców pracujących, która funkcjonuje w godzinach 6:30 – 16:30.
Szkoła dysponuje stołówką szkolną, w której uczniowie spożywają smaczne, zdrowe, urozmaicone i przygotowywane na miejscu posiłki.
Szkoła realizuje programy propagujące zdrowe żywienie, uczestniczy w ogólnopolskim "Programie dla szkół" w ramach którego dzieci otrzymują darmowe owoce i warzywa oraz mleko. Również jest realizowany program "Szkoła na Widelcu". 
Placówka oferuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne, które rozwijają zdolności uczniów oraz wspierają uczniów z trudnościami dydaktycznymi.
Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
W szkole realizowane są programy i projekty wewnętrzne oraz zewnętrzne proponowane przez MEN, Wydział Edukacji i Wydział Zdrowia Miasta Torunia.
Szkoła ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi edukację i wychowanie uczniów, np. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołą Leśną na Barbarce, Sanepidem.
Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, specjalistów, takich jak: pedagoga, psychologa, logopedę, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych oraz integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6