Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Miasto Toruń

Oferta jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

ul. Bażyńskich 30/36, 87-100 Toruń

tel. 566557150

fax. 566557150

e-mail: sp10@sp10.edu.torun.pl

WWW: http://www.sp10.torun.pl/

imię i nazwisko dyrektora: Iwona Cieślak

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
Integracyjny-integracyjny Integracyjny część dla kandydatów z orzeczeniemIntegracyjny część dla kandydatów z orzeczeniem AngielskiAngielski
Integracyjny-ogólnodostępny Integracyjny część ogólnodostępnaIntegracyjny część ogólnodostępna AngielskiAngielski
Ogólnodostępny AngielskiAngielski

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Godziny pracy:
08:00 - 15:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Własny budynek:
Tak
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
07:00 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Tak

Opis jednostki

Przygotowanie szkoły na przyjęcie uczniów do klasy pierwszej:
- sale lekcyjne składające się z części edukacyjnej i rekreacyjnej wyposażone w pomoce dydaktyczne z programu „Radosna Szkoła” oraz tablice interaktywne z dostępem do internetu,
- sala gimnastyczna wyposażona w pomoce dydaktyczne z programu „Radosna Szkoła",

- e-dziennik umożliwiający m.in. dostęp do treści edukacyjnych realizowanych w klasie oraz bieżący kontakt,
- atrakcyjny plac zabaw oraz kompleks boisk sportowych Orlik,
- pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, rewalidatorów,
- opieka medyczna: stomatolog, pielęgniarka,
- wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne,
- zajęcia rozwijające zainteresowania, 
- zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Aktywna Tablica, m.in. Biofeedback, Brain -Boy Universal, 
- zajęcia edukacyjne realizowane we współpracy z instytucjami miejskimi (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Centrum Nauki Kopernik, Szkoła Leśna na Barbarce, Ogród Zoobotaniczny, Muzeum Okręgowe, Muzeum Etnograficzne, Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych), 
- świetlica czynna w godz. 7:00 – 16:30.

Opieka pielęgniarska i stomatologiczna.

Kuchnia i stołówka szkolna.

Baza sportowa szkoły:
- kompleks boisk „Orlik”: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę, budynek sanitarny, szatnia,
- bieżnia okólna, boisko trawiaste,
- dwie sale gimnastyczne, w tym jedna pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową,
- plac zabaw z bogatym wyposażeniem w sprzęty rekreacyjne.

Baza dydaktyczna szkoły – pracownie:
- edukacji wczesnoszkolnej (wyposażone w tablice interaktywne),
- pracownie wyposażone w pomoce z programu Laboratoria Przyszłości: informatyczna, przyrodnicza, fotograficzna, techniczna, muzyczna, 
- humanistyczne,
- gabinet logopedyczny,
- dobrze wyposażona biblioteka z multimedialnym centrum informacji.

Czas trwania zajęć w klasach 1-3: od 8:00 do 15:30.

Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną:
- pedagoga,
- pedagoga specjalnego,
 - psychologa,
- logopedy,
- rewalidatorów.
Dodatkowo nauczyciele przedmiotowi posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej.

W szkole realizowane są różne programy edukacyjne, profilaktyczne, prozdrowotne, m.in.
- „Program dla szkół” – warzywa, owoce i produkty mleczne w szkole,
- profilaktyka wad postawy,
- program przeciwdziałania cyberprzemocy,
- „Od czytania do myślenia”,
- projekty o charakterze integracyjnym,
- projekty w ramach e-Twinning,
- ciekawe innowacje pedagogiczne, m.in. artystyczna i w zakresie programowania. 
Liczne zajęcia pozalekcyjne - koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe i taneczne.

Współpraca z ZHP, działalność szkolnego wolontariatu. 

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6