Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

powitanie

18.02.2022

Witamy w elektronicznym systemie rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

rekrutacja do ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

18.02.2022

Kandydat do oddziału sportowego
(mieszkający również w obwodzie danej szkoły podstawowej)
musi wziąć udział w rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej -
należy wybrać ZGŁOSZENIE DZIECKA DO REKRUTACJI DO SZKOŁY POZA OBWODEM