Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rekrutacja do ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

19.02.2024

Witamy w elektronicznym systemie rekrutacji do klas i szkół podstawowych.

UWAGA:
Kandydat do oddziału sportowego
(mieszkający również w obwodzie danej szkoły podstawowej)
musi wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej -
należy wybrać: ZGŁOSZENIE DZIECKA DO REKRUTACJI DO SZKOŁY POZA OBWODEM