Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Pliki do pobrania

Uchwała (PDF)
UCHWAŁA NR XLVII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
Pobierz (0,65 MB)
Zarządzenie (PDF)
ZARZĄDZENIE NR 1318/2022 BURMISTRZA KROTOSZYNA
Pobierz (1,07 MB)
Oświadczenie nr 1 (PDF)
Oświadczenie o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły
Pobierz (0,08 MB)
Oświadczenie nr 2 (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,08 MB)
Oświadczenie nr 3 (PDF)
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego lub przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której prowadzona jest rekrutacja
Pobierz (0,08 MB)
Oświadczenie nr 4 (PDF)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców/prawnych opiekunów kandydata do szkoły
Pobierz (0,13 MB)
Oświadczenie nr 5 (PDF)
Oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły podstawowej względem miejsca pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata
Pobierz (0,08 MB)
Oświadczenie nr 6 (PDF)
Oświadczenie dotyczące miejsca pracy rodziców/opiekunów prawnych, znajdującego się na terenie Gminy Krotoszyn
Pobierz (0,08 MB)
Potwierdzenie woli przyjęcia (PDF)
Potwierdzenie woli przyjęcia
Pobierz (0,08 MB)