• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór Szkoły Podstawowe

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ED.0050.25.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 1 marca do 12 marca 2021 r. odbywało się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa dysponowała wolnymi miejscami. 
W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie miejsca w szkołach podstawowych zostały zajęte.
W związku z powyższym rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się.