Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych Miasta Jaworzna

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego i przyjęć innym trybem wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
24.01.2024 08:00 16.02.2024 15:00 Publikacja oferty
Publikacja oferty
24.01.2024 08:00 12.02.2024 15:00 Rejestracja obwodowych
Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej
13.02.2024 08:00 16.02.2024 15:00 Rejestracja kandydatów
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
08.03.2024 09:00 08.03.2024 09:01 Publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
08.03.2024 09:01 12.03.2024 15:00 Potwierdzanie woli
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do szkoły zakwalifikowania
15.03.2024 09:00 29.03.2024 08:00 Publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
08.04.2024 08:00 12.04.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
18.04.2024 09:00 18.04.2024 09:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18.04.2024 09:01 19.04.2024 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do szkoły zakwalifikowania
22.04.2024 09:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych