Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły Podstawowe

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
02.03.2020 08:00 03.04.2020 08:00 Publikacja oferty
02.03.2020 08:00 13.03.2020 15:00 Rejestracja kandydatów
Wybór sposobu zapisu do szkoły, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do szkoły zgłoszenia obwodowego/wniosku kandydata
03.04.2020 09:00 03.04.2020 09:01 Publikacja list zakwalifikowanych
Zapoznanie się z wynikami zakwalifikowania i pisemne potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły zakwalifikowania
03.04.2020 09:01 08.04.2020 15:00 Potwierdzanie woli
Pisemne potwierdzenie woli składane przez rodziców/opiekunów prawnych w szkole zakwalifikowania
15.04.2020 09:00 11.05.2020 08:00 Publikacja list przyjętych
Zapoznanie się z listą przyjętych
11.05.2020 09:00 22.05.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
27.05.2020 09:00 27.05.2020 09:01 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych
27.05.2020 09:05 29.05.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli
01.06.2020 09:00 15.06.2020 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych