Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych Miasta Jaworzna

Aktualności

Przyjmowanie zgłoszeń dzieci do szkoły obwodowej

06.02.2023

Przyjęcie kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole następuje z urzędu. W tej sytuacji wymagane jest złożenie przez osoby zainteresowane zgłoszenia w terminie wynikającym z Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna (od 23.01-06.02.2023). Jeżeli zamierzają Państwo zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu-będzie to możliwe za pomocą systemu rekrutacyjnego od 07 lutego 2023. Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych znajduje się w zakładce Terminy naboru.