• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych

06.04.2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na terenie miasta Jarosławia. Rejestracja kandydatów potrwa do 21 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00.

O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Jarosławia w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz kryteriów ustawowych.

Życzymy powodzenia w rekrutacji !!!

Lista kandydatów przyjętych

26.03.2021

Szanowni Państwo!


W dniu dzisiejszym możecie Państwo sprawdzić, do której szkoły podstawowej przyjęte zostało Państwa dziecko.
Rodziców, których dzieci niezakwalifikowały się do wybranej placówki uprzejmie informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych rozpocznie się 6 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 i potrwa do 20 kwietnia 2021 r. do godziny 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające prowadzone będzie na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Jarosławia w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz kryteriów ustawowych.

Życzymy powodzenia w rekrutacji !

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16.03.2021

Szanowni Państwo,

Od dziś tj. 16 marca br. możecie Państwo sprawdzić, do której z szkół podstawowych zakwalifikowało się Państwa dziecko. Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej jest złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do szkoły, do której zakwalifikowało się dziecko.

Pisemne oświadczenia woli składać należy w dniach 16 - 24 marca 2021 r.

Niezłożenie w/w oświadczenia równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w szkole, do której zakwalifikowało się Państwa dziecko.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

17.02.2021

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na terenie miasta Jarosławia. Rejestracja kandydatów potrwa do 10 marca 2021 r. do godziny 15.00.

O przyjęciu dziecka do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Jarosławia w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz kryteriów ustawowych.

Życzymy powodzenia w rekrutacji !