Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

11.04.2023

W dniu 17.04.2023 r. o godz. 8:00 zostały opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 17.04.2023 r. do 21.04.2023 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte (nie dotyczy dzieci, których rodzice składali zgłoszenia wyłącznie do szkół obwodowych). Publikacja list przyjętych nastąpi 24.04.2023 r. 

Komunikat dla rodziców składających wniosek podpisany podpisem elektronicznym

16.03.2023

Po złożeniu podpisu na wniosku elektronicznym należy złożyć wniosek, korzystając z przycisku Złóż wniosek.

Uwaga! Samo podpisanie wniosku nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony, nie będzie podlegał weryfikacji, a tym samym ostatecznie zostanie odrzucony.

Podpisany wniosek, po wybraniu przycisku Złóż wniosek zostanie przesłany do jednostki pierwszego wyboru, która skontroluje prawidłowość załączników, a następnie zaakceptuje lub odrzuci wniosek. Sprawdzaj regularnie konto, aby zapoznać się z decyzją.

Komunikat

15.03.2023

Szanowni Rodzice,

informuję, że podpisanie wniosku profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym jest aktywne.


Komunikat

15.03.2023

Szanowni Rodzice,

z przyczyn technicznych podpisanie wniosku profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym jest nieaktywne.

Po uruchomieniu możliwości podpisania wniosku pojawi się stosowny komunikat.

Nadal istnieje możliwość wypełnienia wniosku elektronicznie, wydrukowania go i dostarczenia do szkoły pierwszego wyboru.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Informacja

12.03.2023

Witamy w elektronicznym systemie wspomagającym rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Skoczów.

Opisy placówek dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce TERMINY i ZASADY NABORU.

Po zapoznaniu się z ofertą placówek proszę skorzystać z przycisku  ZGŁOŚ KANDYDATURĘ i założyć konto dla kandydata biorącego udział w naborze. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku/Zgłoszenia o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej mają Państwo czas do 24.03.2023 r. do godziny 15:00. Rodzice spełniający kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej, powinni wraz z Wnioskiem złożyć odręcznie wypełnione zaświadczenia znajdujące się w plikach DO POBRANIA.

Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie.

Film dla rodziców z krokami rekrutacji

27.02.2023

https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI