• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
20.04.2017 09:00 23.06.2017 15:00 Publikacja oferty
20.04.2017 09:00 12.05.2017 15:00 Rejestracja kandydatów
Wybór sposobu zapisu do szkoły, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie do szkoły zgłoszenia obwodowego/wniosku kandydata
23.05.2017 09:00 30.05.2017 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
Zapoznanie się z wynikami zakwalifikowania i pisemne potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły zakwalifikowania
01.06.2017 15:00 Publikacja list przyjętych