Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

06.03.2023

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych została rozpoczęta.

Nabór do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa odbywa się drogą elektroniczną. Zgłoszenie lub wniosek w sprawie przyjęcia do klas I szkół podstawowych możecie Państwo zarejestrować w elektronicznym systemie rekrutacji w dniach do 15 marca, za wyjątkiem szkół w których przeprowadza się próby sprawności fizycznej, do których wniosek należy złożyć do 03 marca.

Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA. Ważne terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce Zasady naboru i Terminy oraz w Plikach do pobrania.

Po zapoznaniu się z ofertą placówek proszę skorzystać z przycisku  ZGŁOŚ KANDYDATURĘ i założyć konto dla dziecka biorącego udział w naborze

Przyjęcie kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole następuje z urzędu. W tej sytuacji wymagane jest złożenie przez osoby zainteresowane w systemie naborowym zgłoszenia

Jeżeli zamierzają Państwo zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu -za pomocą systemu rekrutacyjnego składa się wniosek w tej sprawie. 06 kwietnia zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych, wówczas trzeba do 14 kwietnia potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do szkoły zakwalifikowania ( nie dotyczy dzieci, których rodzice składali zgłoszenia wyłącznie do szkół obwodowych).

W dniu 21 kwietnia zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych.