Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych

Aktualności

Uwaga !

21.02.2022


Drodzy Rodzice !

Rodzice dzieci, które miały wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etap wychowania przedszkolnego, a którzy nie mają jeszcze aktualnego orzeczenia na etap edukacji wczesnoszkolnej, tymczasowo załączają do wniosku o przyjęcie do szkoły orzeczenie z etapu przedszkolnego oraz są zobowiązani:
- do 15 czerwca 2022 r. dostarczyć do szkoły zaświadczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej, że dziecko jest w trakcie badań niezbędnych do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- do 31 sierpnia 2022 r. – dostarczyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.