Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór do Szkół Podstawowych

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

04.05.2020

Szanowni Państwo.


W dniu dzisiejszy tj. 04.05.2020 r. od godz. 8.00 ruszyła rekrutacja uzupełniająca. Rodzice/opiekunowie będą mogli zarejestrować dziecko do klasy I szkoły podstawowej. Rejestracja kandydatów zakończy się w dniu 08.05.2020 r. o godz. 23.59.

Potwierdzenie woli

03.04.2020

KOMUNIKAT
w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz


W związku z istniejącym stanem epidemii, podaję możliwe formy potwierdzania woli rodziców/opiekunów do klas pierwszych szkół podstawowych poprzez:


- przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii potwierdzenia woli, podpisanego oryginalnie przez osoby uprawnione, na adres placówki w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia;

 

-  przekazanie oryginału potwierdzenia woli za pośrednictwem poczty na adres placówki w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.


Druk –,,Potwierdzenie woli" znajduje się na stronie logowania kandydata w zakładce Pliki do pobrania.

 

Nowelizacja przepisów

01.04.2020

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowelizację przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020, poz. poz. 493).

Poniżej najistotniejsze zmiany dotyczące rekrutacji do szkół i placówek

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Ważny komunikat dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół/oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego.

11.03.2020

W związku z podjęciem przez rząd decyzji o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych informuję, iż zaplanowana w harmonogramie rekrutacji próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół/oddziałów sportowych oraz mistrzostwa sportowego, zostanie przeprowadzona po 25 marca 2020 r.

O dokładnym terminie poinformujemy w kolejnym komunikacie.

 


Nabór do klas I szkół podstawowych

19.02.2020

W dniu dzisiejszym tj. 19.02.2020 r. od godz. 8.00 można zarejestrować w systemie dziecko do klasy I szkoły podstawowej. Rejestracja kandydatów zakończy się w dniu 11.03.2020 r. o godz. 23.59.