Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych

Pliki do pobrania

Potwierdzenie woli (DOCX)
Potwierdzenie woli
Pobierz (0,01 MB)
Wniosek rodziców dziecka, które otrzymalo wskazanie miejsca o przyjecie do szoły podtswoej w roku szkolnym 2022/2023 (PDF)
Wniosek rodziców dziecka, które otrzymało wskazanie miejsca, o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023
Pobierz (0,63 MB)
Oświadczenie o miejscu uczęszczania kandydata do przedszkola (DOCX)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania kandydata do przedszkola na terenie osiedla, na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.
Pobierz (0,02 MB)
Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej (zespołu szkół) (DOCX)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej (zespołu szkół)
Pobierz (0,02 MB)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (DOCX)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata w Bydgoszczy
Pobierz (0,02 MB)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziadka/babci (DOCX)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziadka/babci kandydata na terenie obwodu szkoły
Pobierz (0,02 MB)
Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie (DOCX)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Pobierz (0,01 MB)
Oświadczenie o wielodzietności (DOCX)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,01 MB)
Zgłoszenie do szkoły obwodowej (DOCX)
Zgłoszenie do szkoły obwodowej
Pobierz (0,02 MB)
Uchwała nr XLI/855/17 Rady Miasta Bydgoszczy (PDF)
Uchwała nr XLI/855/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Pobierz (0,5 MB)
Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. (PDF)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
Pobierz (0,09 MB)
Nabór do szkół podstawowych - podręcznik kandydata (PDF)
Nabór do szkół podstawowych - podręcznik kandydata
Pobierz (2,36 MB)