Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych

Pliki do pobrania

Wniosek obwodowy (PDF)
Wniosek obwodowy
Pobierz (0 B)
Potwierdzenie woli (PDF)
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole podstawowej
Pobierz (0,08 MB)
Załącznik nr 6 (PDF)
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Pobierz (0,11 MB)
Załącznik nr 5 (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,13 MB)
Załącznik nr 4 (PDF)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziadka/babci kandydata na terenie obwodu szkoły
Pobierz (0,08 MB)
Załącznik nr 3 (PDF)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania kandydata do przedszkola na terenie osiedla, na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.
Pobierz (0,09 MB)
Załącznik nr 2 (PDF)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej (zespołu szkół)
Pobierz (0,09 MB)
Załącznik nr 1 (PDF)
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata w Bydgoszczy
Pobierz (0 B)