Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Włocławek

Aktualności

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły spoza obwodu

05.05.2024

Szanowni Państwo,
Serdecznie witamy w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do klas 1 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. 6 maja 2024 r. o godz. 8:00 rozpoczęła się rejestracja wniosków do szkół spoza obwodu i potrwa zgodnie z harmonogramem do 21 maja 2024 r do godz. 15:00.

W celu zapoznania się z ofertą szkół należy wybrać Menu OFERTA.
Aby wygenerować wniosek należy wybrać Menu ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Prosimy pamiętać, że wypełniony i wydrukowany wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Zapraszamy!

Składanie zgłoszeń do szkoły obwodowej

05.05.2024

Szanowni Państwo,
Serdecznie witamy w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. 6 maja 2024 r. o godz. 8:00 rozpoczyna się rejestracja zgłoszeń do szkół obwodowych i potrwa zgodnie z harmonogramem do 21 maja 2024 r. do godz. 15:00.

W celu zapoznania się z ofertą szkół należy wybrać Menu OFERTA, a następnie wygenerować zgłoszenie należy wybrać Menu ZGŁOŚ KANDYDATURĘ i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zapraszamy!