Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Miasto Włocławek

Aktualności

Zakończenie naboru elektronicznego

12.04.2022

Szanowni Państwo,
dziękujemy za skorzystanie z elektronicznego systemu naboru.
Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych został zakończony.
Nabór uzupełniający zgodnie z terminarzem w placówkach prowadzony jest wyłącznie w wersji papierowej.
W plikach do pobrania znajdują się formularze, które po wypełnieniu można dostarczyć do wybranej placówki.