Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Podręcznik dla kandydata

25.02.2022

Szanowni Państwo!

W zakładce "Pomoc" umieszczony został Podręcznik dla kandydata, który przeprowadzi Państwa przez proces rekrutacji prowadzonej z wykorzystaniem systemu VULCAN - Nabór - Szkoły Podstawowe.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

25.02.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliczka.

1 marca 2022 r. o godz. 8:00 rozpocznie się elektroniczna rejestracja zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych, która potrwa zgodnie z harmonogramem do 14 marca 2022 r. do godz. 15:00 (składanie zgłoszeń w szkole obwodowej do godz. 16:00).

17 marca 2022 r. o godz. 8:00 rozpocznie się elektroniczna rejestracja wniosków kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, która potrwa zgodnie z harmonogramem rekrutacji do 30 marca 2022 r. do godz. 15:00 (składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru do godz. 16:00)..
W celu zapoznania się z ofertą szkół podstawowych należy wybrać Menu OFERTA.
Aby wygenerować zgłoszenie/wniosek należy wybrać Menu ZGŁOŚ KANDYDATURĘ, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Prosimy pamiętać, że wypełnione/y i wydrukowane/y zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć do szkoły obwodowej lub w przypadku rekrutacji do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
Szczegółowe terminy znajdują się w zakładce TERMINY NABORU. Pozostałe dokumenty można znaleźć w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Internet Explorer – wersja co najmniej 10.0, Mozilla Firefox – wersja co najmniej 60.0, Google Chrome – wersja co najmniej 70.0, Safari - wersja co najmniej 5, Opera - wersja co najmniej 24.

Informacja o naborze do oddziałów integracyjnych

25.02.2022

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych klasy I w szkołach ogólnodostępnych na podstawie orzeczenia i wniosku rodziców bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata składany jest przez rodziców w wybranej szkole podstawowej, w której prowadzone są oddziały integracyjne.

Nabór do oddziałów integracyjnych prowadzony jest w: Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce oraz Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.