Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Szkoły Podstawowe - Syców

Aktualności

komunikat informacyjny

17.03.2023

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 28 marca 2023 r.

Nabór do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Syców w mieście Syców (tj. Szkoły Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie i Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II W Sycowie (która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego) odbywa się drogą elektroniczną.

Zgłoszenie lub wniosek w sprawie przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej możecie Państwo zarejestrować  w elektronicznym systemie rekrutacji w dniach od 28 marca do 13 kwietnia 2023 r. 

Obecnie istnieje możliwość zapoznania się z przygotowaną ofertą do klas I szkół podstawowych.

W systemie naborowym Vulcan udostępniono opis ścieżki w procedurze rekrutacyjnej, jak również niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami, kryteriami przyjęć, harmonogramem działań oraz spisem niezbędnych dokumentów.

Przyjęcie kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole następuje z urzędu. W tej sytuacji wymagane jest złożenie przez osoby zainteresowane w systemie rekrutacyjnym - zgłoszenia.

 

Uwaga !!!

 

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.  Jeżeli zamierzają Państwo zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu - za pomocą systemu rekrutacyjnego składa się wniosek w tej sprawie. Niezbędne jest załączenie do wniosku  wymaganych dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w czasie procesu rekrutacji.