Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych - Miasto Skarżysko-Kamienna

Aktualności

#4 POTWIERDZANIE WOLI - po ogłoszeniu wyników kwalifikacji !!!

11.02.2024

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (listy dzieci zakwalifikowanych/dzieci niezakwalifikowanych) można sprawdzić zarówno w systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się jak i na listach wywieszonych na szkołach.

UWAGA!!! Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, POTWIERDZILI PAŃSTWO WOLĘ uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia (od 22 kwietnia 2024 r. od godz. 08:00 do 30 kwietnia 2024 r. do godz.14:00). Wzór potwierdzenia woli dostępny jest w Menu [Pliki do pobrania] oraz w szkołach.

UWAGA!!! Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.