Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Komunikat dotyczący błędów PESEL

16.03.2018

W przypadku pojawienia się błędu informującego o istnieniu konta kandydata dla nr PESEL Państwa dziecka, po upewnieniu się, że PESEL jest prawidłowo wpisany, prosimy o kontakt z administratorem systemu pod nr tel. 46 814 37 69 lub 781 700 536. Prosimy nie "omijać" tego błędu po przez zaznaczenie, że kandydat nie ma nr PESEL, gdyż będzie to prowadzić do usuwania z systemu takiej kandydatury.

Dokumentacja dotycząca naboru

28.02.2018

Informuję Państwa, że w zakładce "Pliki do pobrania" publikowane będą ważne dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (m.in. terminy i kryteria naboru, niezbędne oświadczenia, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie). Prosimy o zapoznanie się z tą dokumentacją.

Witamy w systemie naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Rawa Mazowiecka

28.02.2018

Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, informujemy Państwa, że na terenie naszego miasta rusza elektroniczny nabór klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków elektronicznych za pośrednictwem aplikacji „Nabory”. Ważne terminy: Kandydaci do klas I szkół podstawowych składają wnioski w terminie: 1 – 31 marca 2018 r. Z uwagi na elektroniczny nabór prosimy o ścisłe przestrzeganie podanych wyżej terminów rekrutacji!