Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Oferta

Wyszukiwanie jednostek

Lista jednostek

Nazwa jednostki Adres jednostki
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego ul. Odrodzenia 37, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena ul. Batalionów Chłopskich 16, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza ul. Jana III Sobieskiego 12, 26-617 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Jagiellończyka ul. Wyścigowa 49, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 26-609 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego ul. Adama Rapackiego 24, 26-605 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego ul. Aleksandra Tybla 7/11, 26-610 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza ul. Sandomierska 19, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Radomiu ul. Długojowska 6, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Jurija Gagarina 19, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu ul. Henryka Sienkiewicza 30, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli ul. Kielecka 2/6, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Kochanowskiego ul. Czarnoleska 10, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Ofiar Firleja 14, 26-617 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza ul. Energetyków 10, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Obrońców Pokoju ul. Malenicka 29, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Trojańska 5, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Krucza 2/10, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Stefana Żeromskiego ul. Gajowa 60, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Powstańców Śląskich 4, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Starokrakowska 124/128, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Szarych Szeregów ul. Sadkowska 16, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza ul. Jaracza 8, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Radomiu ul. Ceglana 14, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 ul. Piastowska 17, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Biała 6, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Prospera Jarzyńskiego 3, 26-600 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Oskara Kolberga 5, 26-610 Radom
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34 ul. Miła 18, 26-600 Radom
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul. 25 Czerwca 70, 26-600 Radom