Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych - Miasto Oświęcim

Aktualności

#4 POTWIERDZANIE WOLI - po ogłoszeniu wyników kwalifikacji !!!

14.04.2022

1.   Po weryfikacji wniosków (a w przypadku szkoły sportowej, po pozytywnym zaliczeniu prób sprawności fizycznej), komisja rekrutacyjna w dniu  15.04.2022 r. o godzinie 12.00 podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły. Wyniki postępowania rekrutacyjnego można sprawdzić zarówno w systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się jak i na listach wywieszonych na szkołach.

UWAGA!!! Przypominamy, aby po ogłoszeniu list zakwalifikowanych, POTWIERDZILI PAŃSTWO WOLĘ uczęszczania dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane (od 15 kwietnia 2022 r. od godz. 13:00   do 20 kwietnia 2022 r. do godz.13:00).


UWAGA!!! Brak potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie będzie potraktowany jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.