• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rejestracja i weryfikacja wniosków dla kandydatów

24.02.2021

Szanowni Państwo,

Witamy w systemie rekrutacji elektronicznej do szkół podstawowych. Za pomocą tej witryny możecie się Państwo zapoznać z zasadami oraz terminami naboru oraz ofertą jednostek. Możecie również dokonać zgłoszenia kandydata, wygenerować wniosek i wydrukować go. Proszę pamiętać o dostarczeniu wydrukowanego wniosku do jednostki pierwszego wyboru.

UWAGA: W przypadku spełniania niektórych kryteriów wymagane jest odpowiednie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które należy pobrać z systemu (w zakładce DO POBRANIA), wydrukować, podpisać i dostarczyć razem z Wnioskiem o przyjęcie.

Placówka porówna dane zawarte we Wniosku z tymi, które wypełnione są w systemie i w przypadku zgodności zaakceptuje zgłoszenie. Od tego momentu nie można już dokonać żadnej zmiany danych.

Wypełniając wniosek należy podać dane zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy prowadzi do odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.