Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych w Gminie Jawor

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Stanisława Moniuszki 4, 59-400 Jawor

tel. (76) 870 49 00

e-mail: sp1jawor.s@wp.pl

WWW: http://sp1jawor.pl

imię i nazwisko dyrektora: Tadeusz Kopeć

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły
klasa I AngielskiAngielski
klasa I sportowa SportowySportowy AngielskiAngielski Obowiązuje dodatkowy sprawdzianObowiązuje dodatkowy sprawdzian

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Nieprzystosowany
Godziny pracy:
06:30 - 16:30
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 16:30
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak

Opis jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworze ul. Moniuszki 4

LINK do strony szkoły
LINK do naszego FB


W klasach I-III oferujemy różnorodne formy kształcenia w oparciu o ciekawe programy nauczania.
Uczniowie mogą w formie zabawy zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje zdolności i umiejętności, uczestnicząc w różnorodnych zajęciach dostosowanych do ich możliwości rozwojowych:
  •      literackich,
  •      matematycznych,
  •      rekreacyjnych i sportowych,
  •      muzycznych,
  •      plastycznych,
  •      informatycznych,
  •      nauce pływania.
Wprowadzamy uczniów w świat wiedzy naukowej, przygotowujemy do samodzielności i aktywnego udziału w życiu społecznym.
NASI UCZNIOWIE ZDOBYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI:
- pracy zespołowej, - właściwej komunikacji, - twórczego rozwiązywania problemów, - posługiwania się dwoma językami: angielskim i niemieckim.
U NAS MOŻESZ ZOSTAĆ:
-twórczym młodym człowiekiem, -artystą szkolnej sceny, -gwiazdą sportu, -laureatem konkursów, -młodym muzykiem, -młodym plastykiem, -wolontariuszem, -redaktorem gazetki szkolnej, -działaczem Samorządu Uczniowskiego.
BAZA SZKOŁY:
- nowoczesny kompleks boisk sportowych z bieżnią, -hala sportowa, - sala gimnastyczna, - 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, - nowa sala do rewalidacji (integracji sensorycznej), - biblioteka szkolna z czytelnią, - stołówka szkolna, - świetlica szkolna, -sklepik szkolny, - bardzo szerokie korytarze wyposażone w gry podłogowe.
Dzieci, które napotkają trudności w nauce i rozwoju, wspomagamy poprzez indywidualną opiekę: logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną.
NASZE ATUTY:
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna, - dobrze przygotowana baza dydaktyczna, - wysoki poziom nauki oraz atmosfera bezpieczeństwa i tolerancji, - opieka pedagoga i psychologa, - udział w zajęciach wspierających i wspomagających rozwój, - klasy sportowe „pływackie”.
PROWADZIMY ZAJĘCIA:
- rewalidacyjne, - rehabilitację ruchową, - gimnastykę korekcyjną, - korekcyjno - kompensacyjne, - dydaktyczno - wyrównawcze, integracji sensorycznej.
W KLASACH  IV - VIII  NASI UCZNIOWIE:
- osiągają wysokie wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, - biorą udział w licznych konkursach, - rozwijają swoje zainteresowania językowe, plastyczne i muzyczne, - działają aktywnie w Samorządzie Uczniowskim, organizując dyskoteki, konkursy, zabawy szkolne i akcje charytatywne, - uczestniczą w projektach na rzecz ochrony środowiska.

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6