Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych w Gminie Jawor

Oferta oddziału

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - klasa I sportowa

Typ oddziału:
Sportowy
Dyscyplina sportowa:
Piłka siatkowa
Artystyczny:
Nie
Innowacja pedagogiczna:
Nie

Nauczane języki obce

Angielski

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych

Do oddziału obowiązuje próba sprawności fizycznej

Opis oddziału

    Klasa siatkarska dziewcząt i chłopców prowadzona
przez wykwalifikowaną kadrę. Rozszerzona ilość godzin wychowania fizycznego do
10 w tygodniu umożliwia organizację zajęć basenowych, gimnastyki korekcyjnej
oraz zespołowych gier sportowych. Patronem klasy jest Mistrz Świata Aleksander
Śliwka, który  pojawi się na zajęciach.
Powrót do oferty jednostki