Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Szkół Podstawowych w Gminie Jawor

Oferta oddziału

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - klasa I

Typ oddziału:
Ogólnodostępny
Artystyczny:
Nie
Innowacja pedagogiczna:
Nie

Nauczane języki obce

Angielski

Opis oddziału

Oferujemy naukę w klasie pierwszej ogólnej, w której
zajęcia lekcyjne urozmaicone są zabawami, pomocami dydaktycznymi oraz stymulują
kreatywność. Uczniowie już od początku edukacji korzystają z tablic
multimedialnych. Nauka poprzez zabawę. Stawiamy przede wszystkim na
bezpieczeństwo uczniów w tym celu szkoła została wyposażona w system
monitoringu. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć basenowych w ramach
lekcji wychowania fizycznego. Współpracujemy z wieloma towarzystwami
działającymi na terenie naszego miasta, dzięki czemu uczniowie poznają środowisko
lokalne, jego mieszkańców i stowarzyszenia charytatywne.

Powrót do oferty jednostki