Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
Nabór Szkoły podstawowe

Aktualności

Sprawdzenie list kandydatów zakwalifikowanych w publicznych szkołach podstawowych

25.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg. Zmiany dotyczą sposobu sprawdzenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Uprzejmie informuję, że sprawdzenie list kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się 26.03.2020 roku od godziny 9.00.

Proponowane formy sprawdzenia list to:

 1. Poprzez stronę naboru brzeg.podstawowe.vnabor.pl osoby po zalogowaniu mają tę informację dostępną w systemie.
 2. Mailowo - do osób, które w systemie podały swój adres mailowy, zostanie automatycznie wygenerowana informacja o statusie kandydata i wysłana na wskazany mail.
 3. Telefonicznie- dzwoniąc na numer podany na stronie internetowej szkoły. Osoby dzwoniące będą weryfikowane poprzez podanie numeru PESEL dziecka.
 4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości  w siedzibie szkoły. Z uwagi na obowiązujące rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zalecamy osobistego stawienia się w placówce. Tylko naprawdę w wyjątkowych sytuacjach osoby, które nie mogą dokonać sprawdzenia list w inny sposób, zostaną pojedynczo wpuszczone na teren szkoły
  z zachowaniem zasad obowiązujących na terenie całego państwa od 24.03.2020 roku.
Potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły należy dokonać w terminie od 26.03.2020 r. godz. 10.00 do 03.04.2020 r. godz.15.00. Sposoby potwierdzenia woli zawarte są w komunikacie nr 1 i są dostępne w systemie naboru oraz na stronie internetowej szkoły.

Komunikat 1- potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

23.03.2020

Szanowni Państwo


W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji, w celu potwierdzania woli przyjęcia do szkoły podstawowej.

Informuję, że potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego na stronie naboru brzeg.podstawowe.vnabor.pl należy dokonać w terminie od 26.03.2020 r. godz. 10.00 do 03.04.2020 r. godz.15.00.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:

 1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
 3. Mail informujący o potwierdzeniu woli przyjęcia do szkoły podstawowej,
 4. Złożenie dokumentów do skrzynki podawczej przed szkołą.