Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rusza rekrutacja do świdnickich szkół podstawowych

09.02.2022

Rekrutacja do świdnickich szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 14 lutego br. Do wszystkich jednostek rekrutacja odbędzie się w systemie elektronicznym.

Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze strony: 

www.swidnica.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w Świdnicy:

  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
  • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;
  • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jednostkach oświatowych 3 marca br. Do 9 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 11 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy placówek oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 29 55.