Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Pliki do pobrania

UCHWAŁA NR XXIX/326/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY (PDF)
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę.
Pobierz (0,18 MB)
Zarządzenie Prezydenta Miasta Świdnicy (PDF)
określające terminy prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Świdnicę
Pobierz (0,12 MB)
Oświadczenie (PDF)
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej.
Pobierz (0,04 MB)
Oświadczenie (PDF)
rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły podstawowej.
Pobierz (0,05 MB)
Oświadczenie (PDF)
rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu i wspieraniu w opiece przez krewnych.
Pobierz (0,04 MB)
Oświadczenie (PDF)
o potwierdzeniu woli przyjęcia.
Pobierz (0,1 MB)