Tło lewe Tło prawe
 • Kontrast:
 • A
 • A
 • A
 • Czcionka:
 • A
 • A
 • A
NABÓR SZKOŁY PODSTAWOWE

Aktualności

NABÓR DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZMIANA TERMINÓW

19.03.2020

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. Zarządzeniami Burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

 • zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa on od 16 marca do 30 marca 2020 r.
 • termin składania wniosków w wersji papierowej  (wydrukowanych i podpisanych) wraz z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.           

Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

Komunikat dla rodziców

16.03.2020

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych ruszyła zgodnie z harmonogramem 16 marca 2020 r. o godz. 9:00. Wnioski w wersji papierowej (wydrukowane i podpisane) wraz załącznikami rodzice będą mogli składać w placówce pierwszego wyboru od 26 marca do 30 marca w godzinach ustalonych przez placówki.

Jednak ze względu na obecną sytuację w kraju wprowadzono zmiany w zakresie dostarczania dokumentów

 • od 16 do 30 marca rejestrujecie Państwo dzieci elektronicznie – zaznaczając te kryteria, które mogą Państwo potwierdzić,
 • w związku z ograniczonym dostępem do przychodni poświadczenie szczepień mogą Państwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), z obowiązkiem dostarczenia właściwego zaświadczenia od lekarza w późniejszym terminie, o którym poinformujemy,
 • w związku z brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawców potwierdzenie zatrudnienia mogą Pastwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), w którym należy wskazać miejsce zatrudnienia, z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Klasa sportowa I w Szkole Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu

Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia testów sprawnościowych dla kandydatów do klasy I sportowej informujemy, że rekrutacja do tej klasy zostaje przeniesiona na termin rekrutacji uzupełniającej.

Szanowni Państwo, prosimy o śledzenie ma bieżąco komunikatów zamieszczanych na stronie naboru oraz na stronie internetowej http://www.swarzedz.pl i oficjalnym profilu na Facebooku Swarzędza.


Rekrutacja elektroniczna do klas I Szkół Podstawowych

13.03.2020

Szanowni Państwo,

Witamy na stronach elektronicznego systemu wspierającego rekrutację do klas I Szkół Podstawowych na terenie Gminy Swarzędz. 
Aby sprawnie i bezproblemowo pracować w systemie, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek: Google Chrome – wersja co najmniej 35.0 Mozilla Firefox – wersja co najmniej 32.0 Internet Explorer – wersja co najmniej 11.0 Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia. Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie podpisanego Wniosku kandydata lub Karty zgłoszenia dziecka obwodowego jest czas od 16 marca 2020 od godziny 08:00 do 30 marca 2020 r. do g. 16:00

Zapraszamy!