Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca

13.06.2022

Szanowni Państwo,

14 czerwca 2022 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych. Wnioski, tylko na wolne miejsca, będzie można składać bezpośrednio do szkół w wersji papierowej do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Stosownej adnotacji w systemie elektronicznym dokonają pracownicy szkoły. 24 czerwca o godz. 8.00 nastąpi podanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, czas na potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do wskazanej szkoły rodzice mają do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Podanie do wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły nastąpi 4 lipca 2022 roku o godz. 12.00.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 26/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.