Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

22.03.2023

Szanowni Państwo!
Zostały opublikowane listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, w związku z tym należy do 30 marca potwierdzić pisemnie wolę uczęszczania dziecka do szkoły zakwalifikowania.

W dniu 31 marca nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.