Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Uprzejmie informujemy, że zakończył się elektroniczny nabór
do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
Rodzice bądź prawni opiekunowie dzieci, którzy chcieliby dokonać zgłoszenia
dziecka do szkoły obwodowej lub złożyć wniosek o przyjęcie dziecka w ramach
wolnych miejsc do szkoły pozaobwodowej proszeni są o bezpośredni kontakt z
wybraną szkołą.