Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
25.02.2022 10:00 31.08.2022 16:00 Publikacja oferty
01.03.2022 10:00 15.03.2022 23:59 Rejestracja kandydatów
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów powinno nastąpić najpóźniej do dnia 16 marca do godz. 16:00.
08.04.2022 12:59 08.04.2022 13:00 Publikacja list zakwalifikowanych
08.04.2022 13:00 20.04.2022 16:00 Potwierdzanie woli
22.04.2022 13:00 07.06.2022 16:00 Publikacja list przyjętych