Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do szkół podstawowych

Pliki do pobrania

Oświadczenie o miejscu pracy rodzica/opiekuna prawnego (PDF)
Oświadczenie o miejscu pracy rodzica/opiekuna prawnego
Pobierz (0,18 MB)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania i rozliczania podatku dochodowego (PDF)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania i rozliczania podatku dochodowego
Pobierz (0,36 MB)
Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata (PDF)
Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata
Pobierz (0,18 MB)
Oświadczenie o realizacji rocznego obowiązku przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w tutejszej szkole podstawowej (PDF)
Oświadczenie o realizacji rocznego obowiązku przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w tutejszej szkole podstawowej
Pobierz (0,35 MB)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (PDF)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Pobierz (0,35 MB)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17./2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2022 r. (DOC)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17./2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2022 r. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023
Pobierz (0,08 MB)
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2022 r. (DOCX)
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
Pobierz (0,01 MB)
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych (PDF)
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Pobierz (0,11 MB)